Κουνετάς Κωνσταντίνος Προσωπική Ιστοσελίδα

  • ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-PREVIEW
Ο Κουνετάς Κωνσταντίνος είναι λέκτορας  στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών.Είναι πτυχιούχος του
Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στα Οικονομικά απο το
Πανεπιστήμιο UEA της Μεγ. Βρετανίας και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος απο το τμήμα Οικονομικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην βιομηχανική οργάνωση, στην ανάλυση
παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας καθώς στα οικονομικά της ενέργειας και την περιβαλλοντική επίδοση των επιχειρήσεων.
  • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΩ (TEACHING)

  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-COMMUNICATION
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
26504 ΠΑΤΡΑ,ΡΙΟ
e-mail: Kounetas@upatras.gr
Τηλ. +302610969957
Γραφείο Μεταπτυχιακών  Φοιτητών

DEPARTMENT OF ECONOMICS
UNIVERSITY OF PATRAS
RIO CAMPUS, 26504
GREECE
e-mail:Kounetas@upatras.gr
Tel:+30 2610969957

  • ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-2014
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.00-11.00

  • ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΕΣ-CITATIONS
Πηγή http://www.scopus.com, Απρίλιος, 2013
Σύνολο 2008 - 2013 : 22
h-index: 3